logo systemu POLON
logo systemu POLON

Szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2” – materiały

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.
logo systemu POLON

Webinarium „Aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduł PBN Core oraz Profil Autora”

https://zgloszenia.opi.org.pl/ Najbliższe webinarium organizowane przez OPI PIB odbędzie się 3 kwietnia 2020 r. w godzinach 10:00 – 13:00. Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rejestracji konta.
logo systemu POLON

Przesunięcie terminu zakończenia pracy w Hubie Migracyjnym

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/migracja-danych/ Termin na pracę z narzędziem Hub Migracyjny zostaje wydłużony do dnia 24 kwietnia 2020 r. Narzędzie Hub Migracyjny ma na celu umożliwienie migracji danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy