Szkolenie Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2 – materiały

12 marca w Warszawie odbyło się szkolenie „Wdrożenie systemu POL-on w ramach nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz. 2”. Szkolenie dotyczyło wdrażania systemów POL-on, PBN i SEDN.
Filmy zostały zarejestrowane w trzech blokach tematycznych:
 1.  System POL-on i sprawozdawczość do GUS, w tym tematy:
 1. Moduł Szkoły doktorskie
 2. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora
 3. Sprawozdawczość do GUS za 2019
 4. Formularz na potrzeby podziału subwencji
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=6BwGvi0FNTo&feature=emb_logo
 1. System POL-on i sprawozdawczość do GUS, w tym tematy:
 1. Oświadczenie o zgodności danych za 2019 r.
 2. Pytania często zadawane przez użytkowników
  https://www.youtube.com/watch?v=J5KwsG4qW-o&feature=emb_logo
 1.  PBN 2.0 i ewaluacja 2021, w tym tematy:
 1. Harmonogram prac
 2. Założenia i budowa systemu PBN 2.0
 3. Dodawanie publikacji
 4. Profil Autora
 5. Profil Instytucji – założenia
 6. Ewaluacja 2021
  https://www.youtube.com/watch?v=DaJEtMItbko&feature=emb_logo

[Przesłano przez: Ewa Nowak]