logo systemu POLON

Nowy moduł raportowy dla systemu POL-on

2020-04-16 23:15:11
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

W dniu 2020-04-16 został wdrożony nowy moduł raportowy dedykowany dla systemu POL-on, który bazuje na danych gromadzonych w hurtowni danych.
Hurtownia danych jest głównym elementem integrującym dane ze wszystkich systemów budowanych przez OPI-PIB:

 • POL-on 2.0
 • POL-on 1.0
 • ORPPD
 • PBN
 • SEDN
 • Nauka Polska
 • ZSUN OSF
 • ELA
 • SSSR
 • RDN

Hurtowania danych będzie podstawą dla większości procesów operujących na danych, takich jak: sprawozdawczość GUS, procesy ewaluacyjne, zestawienia publiczne i wielu innych zastosowań.
Mechanizm raportowy jest pierwszą wersją i będzie jeszcze znacząco ewoluował.
Moduł Raporty składa się z dwóch zasadniczych części: Generowanie raportów i Raporty wygenerowane.
Sekcja „Generowanie raportów” umożliwia zlecenie generacji nowego zestawienia i pozwala zobaczyć wszystkie możliwe do wygenerowania typy raportów.
Lista możliwych raportów zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
Sekcja „Raporty wygenerowane” umożliwia przeglądanie zleconych i wygenerowanych już raportów pogrupowanych według typu raportu.
Bardziej szczegółowy opis znajduje się na stronie Pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-i-pobieranie-danych-z-roznych-obszarow-systemu-pol-on/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS – S12

2020-04-16 14:01:40
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Na środowisko produkcyjne został 16.04. w całości wdrożony szablon S-12.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

 1. Dane pracownika – Stopnie i tytuły (16.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-pracownika-stopnie-i-tytuly/
 2. Generowanie i pobieranie raportów z systemu POL-on (16.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-i-pobieranie-danych-z-roznych-obszarow-systemu-pol-on/
 3. Dostępne zestawienia w module Raporty (17.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dostepne-zestawienia/
 4. Dane studiów na kierunku – Opłaty (17.04.2020)
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dane-studiow-na-kierunku-oplaty/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

PBN 2.0 i Hub Migracyjny PBN – informacje organizacyjne

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/pbn-2-0-i-hub-migracyjny-pbn-informacje-organizacyjne/

Ze względu przesunięcie terminu wprowadzania danych do systemu POL-on, termin na pracę w narzędziu Hub Migracyjny zostaje wydłużony do 28 kwietnia 2020 r. Po tym terminie Hub Migracyjny nie będzie już dostępny.
Z dniem 29 kwietnia swoją pracę kończy Moduł Sprawozdawczy PBN (Polska Bibliografia Naukowa).
Po 28 kwietnia przez około tydzień nie będzie możliwości pracy w żadnym z elementów ekosystemu PBN.
Wyłączenie systemu związane jest z planowanym wdrożeniem systemu PBN 2.0 w wersji produkcyjnej.
Funkcjonalności nowego systemu będą udostępniane etapami.
Aby ułatwić pracę w systemie PBN 2.0, na stronach Pomocy będą sukcesywnie zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych funkcjonalności.
https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]