Nowy moduł raportowy dla systemu POL-on

2020-04-16 23:15:11
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

W dniu 2020-04-16 został wdrożony nowy moduł raportowy dedykowany dla systemu POL-on, który bazuje na danych gromadzonych w hurtowni danych.
Hurtownia danych jest głównym elementem integrującym dane ze wszystkich systemów budowanych przez OPI-PIB:

  • POL-on 2.0
  • POL-on 1.0
  • ORPPD
  • PBN
  • SEDN
  • Nauka Polska
  • ZSUN OSF
  • ELA
  • SSSR
  • RDN

Hurtowania danych będzie podstawą dla większości procesów operujących na danych, takich jak: sprawozdawczość GUS, procesy ewaluacyjne, zestawienia publiczne i wielu innych zastosowań.
Mechanizm raportowy jest pierwszą wersją i będzie jeszcze znacząco ewoluował.
Moduł Raporty składa się z dwóch zasadniczych części: Generowanie raportów i Raporty wygenerowane.
Sekcja „Generowanie raportów” umożliwia zlecenie generacji nowego zestawienia i pozwala zobaczyć wszystkie możliwe do wygenerowania typy raportów.
Lista możliwych raportów zależna jest od uprawnień, jakie posiada zalogowany użytkownik w danym podmiocie.
Sekcja „Raporty wygenerowane” umożliwia przeglądanie zleconych i wygenerowanych już raportów pogrupowanych według typu raportu.
Bardziej szczegółowy opis znajduje się na stronie Pomocy: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/generowanie-i-pobieranie-danych-z-roznych-obszarow-systemu-pol-on/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]