Baza UpToDate

Z przyjemnością zawiadamiamy, że z dniem 16 kwietnia 2020 r. został otwarty w SUM dostęp do bazy UpToDate. Jest to pełnotekstowa baza przygotowywana przez grupę ponad 4 000 lekarzy z całego świata. Zawiera pełne monografie stanów chorobowych wraz ze sposobami leczenia. Wszystkie informacje spełniają kryteria „Evidence Based” opracowane przez grupę Cochrane. Baza jest aktualizowana w cyklu kwartalnym.

UpToDate umożliwia lekarzom i studentom:

  • dostęp do najnowszej wiedzy, opracowanej przez wybitne autorytety w swoich specjalnościach,
  • dostęp do diagnoz oraz terapii poszczególnych chorób,
  • wyszukiwanie wg objawów klinicznych stanów chorobowych,
  • identyfikacje optymalnych strategii monitorowania i przeciwdziałania chorobom.

Serwis dostępny jest w ramach komputerowej sieci Uczelni, przez usługę zdalna praca (dla pracowników naukowych) praz przez serwer proxy (dla studentów). Serwis dostępny jest również przez aplikację mobilną, dostępną na stronie www.uptodate.com.

Mamy nadzieję, że zwłaszcza w tak trudnym okresie zawieszenia kształcenia na studiach oraz ograniczenia swobodnego dostępu do bibliotek, spowodowanym epidemią wirusa SARS-Cov-2, nowa baza UpToDate będzie dla Państwa bardzo przydatna.

Aktualna umowa na dostęp do bazy obowiązuje do dnia 31 marca 2021 r. Biblioteka SUM będzie monitorować jej wykorzystanie, co będzie podstawą do ewentualnego przedłużenia dostępu.