Przesunięcie terminu zakończenia pracy w Hubie Migracyjnym

https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-kategoria/migracja-danych/
Termin na pracę z narzędziem Hub Migracyjny zostaje wydłużony do dnia 24 kwietnia 2020 r.
Narzędzie Hub Migracyjny ma na celu umożliwienie migracji danych wprowadzanych dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy

[Przesłano przez: Ewa Nowak]