Zaproszenie na webinarium Aktualny stan systemu i planowane wdrożenia. Moduły Szkoły doktorskie i Osoby ubiegające się o stopień doktora.

https://zgloszenia.opi.org.pl/

Webinarium odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. (wtorek) w godzinach 10:00 – 11:30.
Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów ani rejestracji konta.
Webinarium zostanie zarejestrowane i udostępnione po jego zakończeniu.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]