W dniu 02.04.2020 r. zaktualizowano system JSA do wersji v1.3.6

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Aktualizacja obejmowała:

  1.  aktualizację regulaminu korzystania z systemu JSA,
  2. publikację deklaracji dostępności systemu JSA (WCAG) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]