Wydłużony termin sprawozdawczości do POL-on i GUS

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/20

W związku z przedłużającym się zagrożeniem epidemiologicznym MNISW podjęło decyzję o przesunięciu terminu wprowadzenia danych do Systemu POL-on w terminie do dnia 28 kwietnia 2020 r.
Przedłużenie terminu dotyczy wprowadzania danych zarówno do rejestrów POL-on (studenci, pracownicy, doktoranci) jak również samej sprawozdawczości GUS.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]