logo systemu POLON

Linki do zarejestreowanego szkolenia z 3 kwietnia: PBN 2.0 – Polska Bibliografia Naukowa – moduł PBN Core i Profil Autora.

SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego – wprowadzenie.

 1. PBN 2.0 – Polska Bibliografia Naukowa – moduł PBN Core i Profil Autora – prezentacja
  https://www.youtube.com/watch?v=AsE0vQByIXI
 2. PBN 2.0 – Polska Bibliografia Naukowa – moduł PBN Core i Profil Autora – pytania
  https://www.youtube.com/watch?v=E_NGGF573sc
 3. SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego – wprowadzenie – prezentacja
  https://www.youtube.com/watch?v=4vEjND_7ax8
 4. SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego – wprowadzenie – pytania
  https://www.youtube.com/watch?v=MADarssr-UU