KARNETY SPORTOWE (realizacja w 2020 r.)

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje o możliwości zapisów na karnety sportowe, które będą obowiązywały w okresie od 01-04-2020 do 30-09-2020, a których zakup podlegać będzie dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych.

 

Tabele oraz szczegółowe informacje znajdują się w załączniku

 

Zapisy odbywać się będą w dniach od 04.03.2020 do 06.03.2020 r.:

telefonicznie – pod numerem telefonu: 32 208 35 24

osobiście – w pokoju nr 212 w budynku Rektoratu

mailowo – pod adresem

 

Wpłaty przyjmowane będą w dniach 11-13 marca 2020 r.,
jednak przed dokonaniem wpłaty konieczny jest kontakt z pracownikami Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych w celu potwierdzenia obecności na liście użytkowników.