Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki inaugurując w dniu 20.05.2019 r. posiedzenie pierwszej Rady Uczelni wręczył akty nominacyjne.

W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego oraz pracownicy Uniwersytetu. Rada Uczelni, poza sprawami organizacyjnymi, podjęła dwie zasadnicze Uchwały tj.: w sprawie uchwalenia Regulaminu swojej działalności oraz zaopiniowania projektu Statutu SUM.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Szulik – Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., prof. dr hab. n.med. Bogusław Okopień – Kierownik Katedry Farmakologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej WLK, Stanisław Dyląg – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (Przewodniczący Rady), JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Andżelina Ngo – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba – Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii WLZ, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior – Kierownik Katedry i Zakładu Kardiologii WNoZ.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]