Szkolenia językowe dla pracowników SUM – IV nabór uzupełniający

(od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59)

Informujemy, że mając na uwadze dotychczasowe wyniki procedury rekrutacyjnej do udziału w kursach języka angielskiego dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, oraz omyłkowe wcześniejsze zamknięcie formularza rekrutacyjnego w III naborze uzupełniającym, ogłaszamy IV nabór uzupełniający, który będzie dotyczył tylko niektórych grup językowych, zgodnie z informacją poniżej.

Wolne miejsca w grupach:

– język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 2 miejsca wolne
– język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 3 miejsca wolne
– Bytom, grupa B2 – 3 miejsca wolne
– Rektorat, grupa B2 – 1 miejsce wolne
– Katowice Ligota, grupa B1 – 3 miejsca wolne
– Katowice Ligota, grupa B2 – 4 miejsca wolne

UWAGA – prosimy, aby w IV naborze uzupełniającym wzięły udział osoby zainteresowane dołączeniem tylko do ww. grup. W przypadku pozostałych grup, wolne miejsca zostały wyczerpane. Prosimy nie rekrutować się do niewymienionych wyżej grup.

Ponadto w związku z faktem, że kursy języka angielskiego rozpoczęły się od 13.05.2019 r., na stronie projektu, w zakładce Aktualności jest dostępny harmonogram zajęć dla poszczególnych grup – prosimy o zapoznanie się z nim przed uzupełnieniem formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które dołączą do ww. grup, w wyniku IV naboru uzupełniającego, otrzymają wsparcie projektowe w postaci 28 zajęć (90 min. przez kolejne 28 tygodni).

W IV naborze uzupełniającym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani pracownicy administracyjni i dydaktyczni SUM, którzy spełniają kryteria udziału wynikające z Regulaminu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM). W szczególności mogą w nim wziąć udział pracownicy, którzy w wyniku dotychczasowej rekrutacji znaleźli się na listach rezerwowych lub na listach osób niezakwalifikowanych, a są w dalszym ciągu zainteresowani udziałem w kursie i chcą zdecydować się na udział w innej lokalizacji, niż ta którą pierwotnie wybrali (pod warunkiem, że są wolne miejsca w grupie, której poziom reprezentują, zgodnie
z rozpiską powyżej). Przypominamy, że kurs trwa 30 tygodni.

IV nabór uzupełniający odbędzie się w okresie: od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

Będzie on aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie). W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres
e-mail pracownika i hasło.

UWAGA – pracownicy nieposiadający służbowego e-maila są proszeni o skontaktowanie się z Działem ECI.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]