wznoszący samolot z pasa startowego

Zakupu biletów lotniczych w SUM 2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr RZP/PN/43/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) biletów lotniczych do siedziby lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) doktorantów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Członków Zespołów Badawczych, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Top Podróże Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin.

Upoważnione osoby do zakupu biletów lotniczych w SUM:
• Ewa Wola (zakup dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych, tel. 32) 208-35-23, mail: ,
• Kataryna Metelska (zakup dla doktorantów)
Dział ds. Studiów i Studentów Tel. 32) 208-35-57, mail ,
• Dominika Grzeszczyk (zakup dla studentów)
Dział ds. Studiów i Studentów, tel. (32) 208-36-72, mail:

Wzór zlecenie zakupu biletu TUTAJ

[Przesłano przez: Ewa Wola]