Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalony

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na posiedzeniu w dniu 29.05.2019 r. jednogłośnie uchwalił nowy Statut Uczelni. Opracowany dokument przyjęty został po konsultacjach ze Wspólnotą Akademicką oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe i Radę Uczelni.

Władze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach składają Senatorom, Członkom Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego statutu i Radzie Uczelni, Związkom Zawodowym oraz całej Społeczności akademickiej, serdeczne podziękowania za zaangażowanie oraz twórczą i harmonijną współpracę przy tworzeniu Statutu. Nowy Statut wejdzie w życie z dniem 1 października 2019 r.

Z treścią Uchwały z dnia 29.05.2019 r. (nowym Statutem) można zapoznać się pod adresem: Statut SUM

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]