wznoszący samolot z pasa startowego

Zakupu biletów lotniczych w SUM 2019

Uprzejmie informujemy, że w wyniku postępowania nr RZP/PN/43/19 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa obsługa w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) biletów lotniczych do siedziby lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego w związku z odbywaniem podróży służbowych pracowników oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych (międzynarodowych, międzykontynentalnych) doktorantów i studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Członków Zespołów Badawczych, najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Top Podróże Sp. z o.o. Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin.

Upoważnione osoby do zakupu biletów lotniczych w SUM:
• Ewa Wola (zakup dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi),
Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych, tel. 32) 208-35-23, mail: ,
• Kataryna Metelska (zakup dla doktorantów)
Dział ds. Studiów i Studentów Tel. 32) 208-35-57, mail ,
• Dominika Grzeszczyk (zakup dla studentów)
Dział ds. Studiów i Studentów, tel. (32) 208-36-72, mail:

Wzór zlecenie zakupu biletu TUTAJ

[Przesłano przez: Ewa Wola]

zdjęcie z inauguracji posiedzenia Rady Uczelni

Pierwsze inauguracyjne posiedzenie Rady Uczelni

JM Rektor prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki inaugurując w dniu 20.05.2019 r. posiedzenie pierwszej Rady Uczelni wręczył akty nominacyjne.

W skład Rady weszli m.in. przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego oraz pracownicy Uniwersytetu. Rada Uczelni, poza sprawami organizacyjnymi, podjęła dwie zasadnicze Uchwały tj.: w sprawie uchwalenia Regulaminu swojej działalności oraz zaopiniowania projektu Statutu SUM.

Na zdjęciu od lewej: Janusz Szulik – Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER-ŻYCIE Polska S.A., prof. dr hab. n.med. Bogusław Okopień – Kierownik Katedry Farmakologii Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej WLK, Stanisław Dyląg – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach (Przewodniczący Rady), JM Rektor SUM prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki, Andżelina Ngo – Przewodnicząca Samorządu Studenckiego, Janusz Olszowski – Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej w Katowicach, prof. dr hab. n. med. Zenon Czuba – Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii WLZ, prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior – Kierownik Katedry i Zakładu Kardiologii WNoZ.

[Przesłano przez: Ewelina Polis – Kierownik Działu Kontroli i Audytu Audytor wewnętrzny]

Flagi państ

Szkolenia językowe dla pracowników SUM – IV nabór uzupełniający

(od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59)

Informujemy, że mając na uwadze dotychczasowe wyniki procedury rekrutacyjnej do udziału w kursach języka angielskiego dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych SUM, oraz omyłkowe wcześniejsze zamknięcie formularza rekrutacyjnego w III naborze uzupełniającym, ogłaszamy IV nabór uzupełniający, który będzie dotyczył tylko niektórych grup językowych, zgodnie z informacją poniżej.

Wolne miejsca w grupach:

– język specjalistyczny dla pracowników biblioteki SUM- 2 miejsca wolne
– język specjalistyczny dla pracowników administracyjnych (język urzędowy) – 3 miejsca wolne
– Bytom, grupa B2 – 3 miejsca wolne
– Rektorat, grupa B2 – 1 miejsce wolne
– Katowice Ligota, grupa B1 – 3 miejsca wolne
– Katowice Ligota, grupa B2 – 4 miejsca wolne

UWAGA – prosimy, aby w IV naborze uzupełniającym wzięły udział osoby zainteresowane dołączeniem tylko do ww. grup. W przypadku pozostałych grup, wolne miejsca zostały wyczerpane. Prosimy nie rekrutować się do niewymienionych wyżej grup.

Ponadto w związku z faktem, że kursy języka angielskiego rozpoczęły się od 13.05.2019 r., na stronie projektu, w zakładce Aktualności jest dostępny harmonogram zajęć dla poszczególnych grup – prosimy o zapoznanie się z nim przed uzupełnieniem formularza rekrutacyjnego.

Osoby, które dołączą do ww. grup, w wyniku IV naboru uzupełniającego, otrzymają wsparcie projektowe w postaci 28 zajęć (90 min. przez kolejne 28 tygodni).

W IV naborze uzupełniającym mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani pracownicy administracyjni i dydaktyczni SUM, którzy spełniają kryteria udziału wynikające z Regulaminu (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM). W szczególności mogą w nim wziąć udział pracownicy, którzy w wyniku dotychczasowej rekrutacji znaleźli się na listach rezerwowych lub na listach osób niezakwalifikowanych, a są w dalszym ciągu zainteresowani udziałem w kursie i chcą zdecydować się na udział w innej lokalizacji, niż ta którą pierwotnie wybrali (pod warunkiem, że są wolne miejsca w grupie, której poziom reprezentują, zgodnie
z rozpiską powyżej). Przypominamy, że kurs trwa 30 tygodni.

IV nabór uzupełniający odbędzie się w okresie: od 21 maja 2019 r. od godziny 08:00 do 26 maja 2019 r. do godziny 23:59 poprzez formularz rekrutacyjny online, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu, w zakładce Formularz rekrutacyjny https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

Będzie on aktywny w ww. terminie i dostępny dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na obecność w ww. dniach w miejscu pracy (możliwość rekrutacji będzie zależna tylko od dostępności do Internetu w wyżej wskazanym okresie). W przypadku kursu języka angielskiego ogólnego dla poziomów A2 – B2, kandydat jest zobowiązany do rozwiązania testu językowego na platformie e-learningowej SUM, do czego niezbędny jest adres
e-mail pracownika i hasło.

UWAGA – pracownicy nieposiadający służbowego e-maila są proszeni o skontaktowanie się z Działem ECI.

Szczegóły dotyczące rekrutacji w projekcie zostały określone w Regulaminie, który stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019 z dnia 18.03.2019 r. Rektora SUM.

Wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego projektu są dostępne na stronie internetowej projektu https://sum.edu.pl/uczelnia/pracownik/welcome-to-sum

[Przesłano przez: Dominika Grzeszczyk]

pas startowy jako synonim startu do innowacji medycznych

Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznych już 3 czerwca 2019 r.

Centrum Transferu Technologii SUM wraz z dr hab. n. med. Zbigniewem Nawratem serdecznie zapraszają do udziału w drugiej edycji wydarzenia pn.: „Akademicki Pas Startowy Innowacji Medycznych”, które odbędzie się podczas dnia otwartego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu 3 czerwca 2019 r.

Spotkanie będzie miało charakter brunchu naukowo-biznesowego, na którym podczas krótkich 7-10 minutowych wystąpień, studenci naszej Uczelni będą mieli okazję zaprezentować własne pomysły, rozwiązania naukowe oraz wynalazki, które z uwagi na swą innowacyjność mają potencjał i szansę na komercjalizację.
W związku z powyższym wszystkich studentów i doktorantów, chcących wziąć udział w „Akademickim Pasie Startowym Innowacji Medycznych”, zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia na adres mailowy: do dnia 28 maja 2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
– tytuł wystąpienia (czas wystąpienia),
– dane twórcy/ów, wynalazców, pomysłodawców,
– krótki opis tematu wystąpienia/tytułu wynalazku,
– informacje o sprzęcie niezbędnym do przeprowadzenia wystąpienia celem zabezpieczenia odpowiedniej obsługi technicznej.

Podczas aktywnego networkingu uczestnicy będą mogli prowadzić indywidualne rozmowy z przedsiębiorcami i inwestorami, co umożliwi nawiązanie interdyscyplinarnych relacji będących podstawą przyszłych projektów badawczo-rozwojowych oraz współpracę z partnerami naukowymi i biznesowymi.
Kontakt: Centrum Transferu Technologii, tel.: 32 208 36 92, e-mail: .

 

[Przesłano przez: Agata Kalafarska-Winkler]

mężczyzna ze sztangą na siłowni

MultiSport Plus typu Pracownik

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych informuje, że firma Benefit Systems S.A. przygotowała ofertę dla użytkowników Karnetu sportowego MultiSport Plus typu Pracownik polegającą na możliwości bezpłatnego zamówienia zagranicznej karty MultiSport obowiązującej w wybranym kraju: Chorwacja, Bułgaria, Czechy, Słowacja.

Promocja dedykowana jest Użytkownikom korzystającym zarówno z karnetów podlegających dofinansowaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jak i z karnetów pełnopłatnych, finansowanych we własnym zakresie.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.kartamultisport.pl/kartazagraniczna

[Przesłano przez: Beata Urbańczyk]