pracownicy siedzą przy stole i obradują nad wynikami firmy

Kolejne posiedzenie Komisji Rektorskiej ds. opracowania nowego Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W dniu 07.05.2019 r. odbyło się kolejne posiedzenie, powołanej…
logo systemu POLON

Zmiany w nowej wersji POLon

W dniu 9 maja zostały umieszczone na stronie https://polon.nauka.gov.pl/polon/wersje-systemu…
ułożona na stercie prasa i okulary

Uprawnienia SUM do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego wg nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin

Działając na podstawie art. 177 ust 3 Ustawy z dnia 03.07.2018…