ułożona na stercie prasa i okulary

Statut Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uchwalony

Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na posiedzeniu…