Do zagospodarowania w SUM: Lampa bakteriobójcza VS 312 (przenośna)

Nazwa urządzenia:

Lampa bakteriobójcza VS 312 (przenośna)
nr. inw. GS-801-0002/04

Osoba do kontaktu:
st. tech. Romana Skowronek, st. tech. Beata Rosak
telefon: 32/2699820 , 32/2699821