Uwaga – przedłużenie terminu zgłoszeń do szczepienia przeciw COVID-19

W dniu 29.12.2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło okres zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 (https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie–szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych).
Zainteresowanych szczepieniem:
1. studentów, w tym na kierunkach prowadzonych w języku angielskim,
2. doktorantów,
3. wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia,

którzy dotychczas nie wypełnili formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej SUM do dnia 23.12.2020 r. informujemy, że w okresie od 4 stycznia do 8 stycznia 2021 r. na stronie internetowej SUM dostępny będzie formularz elektroniczny, który należy wypełnić. Zapisujący się otrzyma zwrotną informację z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do SUM.

Równocześnie informujemy, że dotychczasowe deklaracje do szczepień przeciw Covid-19 złożone poprzez aplikację do dnia 23.12.2020 r. przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni zostały przekazane szpitalom węzłowym w terminie. Niezależne od Uczelni pozostaje wystawienie skierowania na szczepienie. Pracownicy SUM, którzy w poprzednim naborze nie dokonali wyboru szpitala w czasie określonym w sms, a wypełnili formularz zgłoszeniowy, zostali przypisani do szpitali według miejsca zatrudnienia w SUM i nie powinni wypełniać ponownego zgłoszenia.

Studenci zostali przypisani szpitalom klinicznym SUM, uwzględniając lokalizację Wydziału oraz liczbę zgłoszeń studenckich. Doktorantów ze względów organizacyjnych zgłoszono do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca SUM w Katowicach (Katowice, ul. Ziołowa 45/47).

Natomiast indywidualne zgłoszenia studentówi pracowników Uczelni wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie poprzez formularz zgłoszeniowy) m.in. do Centrum Informatyki i Informatyzacji nie mogły ze względów formalnych zostać przekazane szpitalom węzłowym. Zatem osoby te powinny wypełnić formularz, który będzie dostępny w styczniu.

Pytania w powyższej kwestii proszę kierować wyłącznie w formie elektronicznej z kont uczelnianych na adres: , podając równocześnie numer telefonu, celem ułatwienia komunikacji.

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19.

logo sum

Komunikat 11/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.

Komunikat 11/2020
z dnia 23 grudnia 2020 r.
Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 2316) do dnia 17 stycznia 2021 r. podtrzymuję ustalenia dotyczące formy kształcenia przekazane w punkcie I Komunikatu Nr 10/2020 z dnia 03.12.2020 r.

Do decyzji właściwych Dziekanów pozostawiam organizację realizacji zajęć na kierunkach prowadzonych w języku angielskim.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański


  Communication No. 11/2020 of December 23, 2020
of the Rector of the Medical University of Silesia in Katowice

In connection with the Regulation of the Council of Ministers of December 21, 2020, on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of a state of epidemic (Journal of Laws 2020, item 2316), until 17 January 2021, I maintain the arrangements concerning the form of education communicated in point I of Communication No. 10/2020 of December 3, 2020.

I leave the organization of programs conducted in English language to the decision of the specified Deans.

Rector
of the Medical University of Silesia in Katowice
prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 

Wskazanie szpitala celem realizacji szczepienia Covid-19

W związku ze zgłoszeniem woli zaszczepienia przeciw covid-19, proszę o wskazanie szpitala węzłowego, do którego SUM przekaże Państwa dane celem dalszego procedowania realizacji szczepienia https://forms.sum.edu.pl/szpital.

Formularz będzie aktywny dzisiaj DO godz. 10:30.

logo sum

Zmiana czasu pracy w dniu 31 grudnia 2020

Informuję, iż zgodnie z decyzją JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, czas pracy dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w dniu 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) został ustalony  w  godzinach  od godz. 7:30 do godz. 11:30.

 

GŁÓWNY SPECJALISTA
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
mgr Magdalena Sołtys

 

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Filmy szkoleniowe
2020-12-18 07:39:15

Na stronie szkoleń https://szkolenia.opi.org.pl/  i kanale You Tube OPI PIB  https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw  zostały opublikowane nagrania wybranych szkoleń z aplikacji POL-on 2.0 i PBN:
1. POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie
2. POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora
3. PBN – Praca w Profilu Instytucji i Profil Autora


[Przesłano przez: Ewa Nowak]