logo systemu POLON

Prezentacja aplikacji SEDN Demo – nagranie z webinarium 9 XI 2020

2020-12-02 15:34:28
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Na kanale YouTube OPI PIB zostało opublikowane nagranie pierwszej prezentacji aplikacji SEDN Demo, która miała miejsce w ramach webinarium w dniu 9 listopada 2020 r.
Nagranie wraz z linkiem do prezentacji omawianej w trakcie webinarium dostępne jest pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=mGcyOrwelOw&fbclid=IwAR0LHF_sI1c1YzgH16T1XMJuUPTpEi_erD9rQyL3MvrPojaI6KK0eS2QcVA
Jednocześnie zwracam uwagę, że prezentacja widoczna na nagraniu została zaktualizowana i link do nowej wersji znajduje się na stronie szkoleń OPI
https://szkolenia.opi.org.pl/szkolenie/sedn/system-ewaluacji-dorobku-naukowego-nowa-aplikacja-ekosystemu-pol-on/

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Sprawozdawczość GUS 2020 – informacje

2020-12-03 12:24:42
https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

W związku ze zbliżającym się terminem sprawozdawczości GUS za 2020 r.  w pomocy systemu POL-on 2.0 zostały udostępnione:

  1.  opis metodologii wyliczeń danych w sprawozdaniach S-10, S-11 i S-12 generowanych w systemie POL-on (ze zmianami naniesionymi w trybie zmian)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/wp-content/uploads/2020/12/Metodologia-wyliczen_2020.pdf
  2. informacje o zmianach w sprawozdaniach, a szczególnie w S-12 (wraz z objaśnianiami do formularza)
    https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/sprawozdawczosc-gus-za-2020-rok/ 

Zgodnie z ustaleniami MNISW:

  1. sprawozdania S-10 i S-11 zostaną udostępnione w systemie na początku stycznia 2021 r.
  2. sprawozdanie S-12 zostanie udostępnione w systemie 1 lutego 2021 r.
  3. wszystkie trzy rodzaje sprawozdań (S-10, S-11, S-12) uczelnie są zobowiązane przekazać do 21 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.)

Sposób pracy w Module GUS nie zmienia się w stosunku do ubiegłego roku.
Dane do sprawozdań będą zaciągane z modułów POL-on , a w przypadku działów uzupełnianych ręcznie (częściowo lub w całości) będą zasilane plikami importu.

 

[Przesłano przez: Ewa Nowak]