logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Filmy szkoleniowe
2020-12-18 07:39:15

Na stronie szkoleń https://szkolenia.opi.org.pl/  i kanale You Tube OPI PIB  https://www.youtube.com/channel/UC2VQqfpIWfzpMLI074T7Vsw  zostały opublikowane nagrania wybranych szkoleń z aplikacji POL-on 2.0 i PBN:
1. POL-on 2.0 – moduł Szkoły doktorskie
2. POL-on 2.0 – moduł Osoby ubiegające się o stopień doktora
3. PBN – Praca w Profilu Instytucji i Profil Autora


[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowe wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

1. Rejestracja postępowania o nadanie tytułu profesora (15.12.2020)
2. Postępowanie o nadanie tytułu profesora – Dane postępowania (15.12.2020)
3. Postępowanie o nadanie tytułu profesora – Wniosek (15.12.2020)
4. Postępowanie o nadanie tytułu profesora – Recenzenci (15.12.2020)
5. Nadanie/pozbawienie tytułu profesora. Zamknięcie postępowania (15.12.2020)


[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Harmonogram prac w systemie POL-on na 2021 rok

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

styczeń 2021:
1. nowy element modułu Pracownicy, który będzie obejmował: kary dyscyplinarne (poprzednie przepisy prawne), kary dyscyplinarne (aktualne przepisy prawne), wyroki sądowe
2. baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych za 2020: formularz zatrudnienia – informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
3. sprawozdawczość GUS za rok 2020: nowe formularze sprawozdań S-10, S-11, S-12 za rok 2020
4. nowe oświadczenia o zgodności danych na 2021

luty 2021:
1. przebudowa modułu do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin. Dostosowanie w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji

marzec 2021:
1. formularze finansowe: sprawozdania z wykorzystania dotacji, sprawozdania z wykorzystania subwencji, sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego
2. nowy moduł Dane finansowe jednostki: nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe, przychody z tytułu komercjalizacji wyników lub know-how, źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe

maj 2021:
1. przebudowa modułu Projekty naukowe: dostosowanie modułu do zasad nowej ewaluacji


[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Chatbot JSA – wirtualny konsultant w wersji DEMO – nowa funkcjonalność pomocnicza dla systemu JSA. Rozwiązanie zostało wdrożone w dniu 16 grudnia 2020 roku na testową wersję systemu (jsa-demo.opi.org.pl).
Wirtualny konsultant jest dostępny zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych. Jako w pełni zintegrowany z Bazą Wiedzy JSA jest w stanie odpowiadać na proste pytania dotyczące systemu.


[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Prezentacja ze szkolenia w dniu 17.12.2020 „Ewaluacja – sloty i punkty”

Na stronie Biblioteki SUM dostępna jest prezentacja oraz inne przydatne informacje dotyczące zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej https://biblioteka.sum.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=743&Itemid=892&lang=pl


[Przesłano przez: Ewa Nowak]