Harmonogram prac w systemie POL-on na 2021 rok

https://polon.nauka.gov.pl/ustawa-2-0

styczeń 2021:
1. nowy element modułu Pracownicy, który będzie obejmował: kary dyscyplinarne (poprzednie przepisy prawne), kary dyscyplinarne (aktualne przepisy prawne), wyroki sądowe
2. baza dokumentów planistyczno-sprawozdawczych za 2020: formularz zatrudnienia – informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
3. sprawozdawczość GUS za rok 2020: nowe formularze sprawozdań S-10, S-11, S-12 za rok 2020
4. nowe oświadczenia o zgodności danych na 2021

luty 2021:
1. przebudowa modułu do zbierania danych o patentach na wynalazek, których twórcą lub współtwórcą jest  pracownik podmiotu oraz danych dotyczących wzorów użytkowych oraz praw do ochrony odmian roślin. Dostosowanie w ramach przygotowania danych do potrzeb nowej ewaluacji

marzec 2021:
1. formularze finansowe: sprawozdania z wykorzystania dotacji, sprawozdania z wykorzystania subwencji, sprawozdania z wykorzystania środków z funduszu stypendialnego
2. nowy moduł Dane finansowe jednostki: nakłady na badania naukowe i prace rozwojowe, przychody z tytułu komercjalizacji wyników lub know-how, źródła pochodzenia środków i wyniki finansowe

maj 2021:
1. przebudowa modułu Projekty naukowe: dostosowanie modułu do zasad nowej ewaluacji


[Przesłano przez: Ewa Nowak]