Aktualności JSA

https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/aktualnosci/

Chatbot JSA – wirtualny konsultant w wersji DEMO – nowa funkcjonalność pomocnicza dla systemu JSA. Rozwiązanie zostało wdrożone w dniu 16 grudnia 2020 roku na testową wersję systemu (jsa-demo.opi.org.pl).
Wirtualny konsultant jest dostępny zarówno dla użytkowników zalogowanych jak i niezalogowanych. Jako w pełni zintegrowany z Bazą Wiedzy JSA jest w stanie odpowiadać na proste pytania dotyczące systemu.


[Przesłano przez: Ewa Nowak]