Uwaga – przedłużenie terminu zgłoszeń do szczepienia przeciw COVID-19

W dniu 29.12.2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydłużyło okres zgłoszenia do szczepień przeciw COVID-19 (https://www.gov.pl/web/nauka/szczepimysie–szczepienia-przeciw-covid-19-dla-pracownikow-i-studentow-kierunkow-medycznych).
Zainteresowanych szczepieniem:
1. studentów, w tym na kierunkach prowadzonych w języku angielskim,
2. doktorantów,
3. wszystkich pracowników, w tym administracyjnych, technicznych, pomocniczych itd. – bez względu na formę zatrudnienia,

którzy dotychczas nie wypełnili formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej SUM do dnia 23.12.2020 r. informujemy, że w okresie od 4 stycznia do 8 stycznia 2021 r. na stronie internetowej SUM dostępny będzie formularz elektroniczny, który należy wypełnić. Zapisujący się otrzyma zwrotną informację z potwierdzeniem wpływu zgłoszenia do SUM.

Równocześnie informujemy, że dotychczasowe deklaracje do szczepień przeciw Covid-19 złożone poprzez aplikację do dnia 23.12.2020 r. przez studentów, doktorantów i pracowników Uczelni zostały przekazane szpitalom węzłowym w terminie. Niezależne od Uczelni pozostaje wystawienie skierowania na szczepienie. Pracownicy SUM, którzy w poprzednim naborze nie dokonali wyboru szpitala w czasie określonym w sms, a wypełnili formularz zgłoszeniowy, zostali przypisani do szpitali według miejsca zatrudnienia w SUM i nie powinni wypełniać ponownego zgłoszenia.

Studenci zostali przypisani szpitalom klinicznym SUM, uwzględniając lokalizację Wydziału oraz liczbę zgłoszeń studenckich. Doktorantów ze względów organizacyjnych zgłoszono do Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. L. Gieca SUM w Katowicach (Katowice, ul. Ziołowa 45/47).

Natomiast indywidualne zgłoszenia studentówi pracowników Uczelni wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie poprzez formularz zgłoszeniowy) m.in. do Centrum Informatyki i Informatyzacji nie mogły ze względów formalnych zostać przekazane szpitalom węzłowym. Zatem osoby te powinny wypełnić formularz, który będzie dostępny w styczniu.

Pytania w powyższej kwestii proszę kierować wyłącznie w formie elektronicznej z kont uczelnianych na adres: , podając równocześnie numer telefonu, celem ułatwienia komunikacji.

Więcej informacji na temat Narodowego Programu Szczepień znajduje się pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19.