Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Pierwszy etap wdrożenia modułu kar pracowniczych
  2020-12-28 20:17:11

  W Module Pracownicy w dniu 28 grudnia została udostępniona prezentacja informacji o karach pracowniczych zarejestrowanych wg. poprzednich przepisów. Są to kary, które zostały zarejestrowane w systemie POL-on 1 i skopiowane do nowego systemu. Wpisy te są widoczne w metryczce pracownika i nie podlegają modyfikacjom.
  Drugi etap będzie zawierał możliwość wprowadzania kolekcji kar pracowniczych i wyroków sądowych określonych przez nową ustawę. Wdrożenie drugiego etapu nastąpi w styczniu 2021 roku, o czym informacja pojawi się w osobnym komunikacie.

 2. Obsłużenie specyficznych przypadków zakończenia zatrudnienia w kontekście umów cywilno-prawnych
  2020-12-28 20:30:37

  W Module Pracownicy w dniu 28 grudnia została wdrożona opcja systemowa umożliwiająca obsłużenie brzegowych przypadków kończenia zatrudnień osób posiadających oświadczenia w dyscyplinach i jednocześnie świadczących pracę w oparciu o umowy cywilno-prawne.
  Szczegółowy opis przypadku i rozwiązanie systemowe zostały opisane w artykule „Zakończenie zatrudnienia systemowego w kontekście umów cywilno-prawnych”
  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zakonczenie-zatrudnienia-systemowego-w-kontekscie-umow-cywilno-prawnych/