logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Informacja na temat sekcji 7 sprawozdania S-10 GUS
2021-01-22 13:10:19

Z uwagi na możliwe trudności w zebraniu rzetelnych informacji do sprawozdania S-10 za rok 2020 sekcja 7 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską) według kraju uzyskania świadectwa dojrzałości, możliwe jest wypełnienie tej sekcji bez Polaków według starych zasad.
Docelowo osoby z sekcji 7 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską – powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.

logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Zatrudnienie systemowe (25.01.2021)
Zatrudnienie systemowe jest rozwiązaniem systemowym pozwalającym reprezentować różne stany zatrudnienia pracownika w podmiocie, następujące po sobie lub współistniejące w tym samym czasie. Jest elastycznym i uniwersalnym bytem, który umożliwia rejestrację wielu danych definiujących obowiązki osób wymienionych w art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy 2.0:
-> nauczyciele akademiccy,
-> inne osoby prowadzące zajęcia,
-> osoby prowadzące działalność naukową,
-> osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej.

logo systemu POLON

Wdrożenie nowej wersji PBN

W dniu 19 stycznia 2021 r. zaktualizowano system PBN do wersji 21.0.0.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji:
-> Profil Instytucji – dodatkowe kryterium filtrowania oświadczeń, w których brakuje dyscypliny (na liście dyscyplin dodano  kryterium “brak dyscypliny”, umożliwiające w prosty sposób wyszukać oświadczenia, w których nie została przypisana żadna dyscyplina);
->  naprawa błędu w Profilu Instytucji, polegającego na braku oznaczenia, że publikacja została przesłana na konto ORCID osoby;
Dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych została opracowana aplikacja demonstrująca sposób integracji z API PBN. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://github.com/OPI-LIL/pbn-micro-api-demo
Jest to przykładowa integracja z API PBN napisana w języku Java, może być inspiracją podczas tworzenia własnych integracji z API PBN.