Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Informacja na temat sekcji 7 sprawozdania S-10 GUS
2021-01-22 13:10:19

Z uwagi na możliwe trudności w zebraniu rzetelnych informacji do sprawozdania S-10 za rok 2020 sekcja 7 (Studenci i absolwenci − ogółem, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską) według kraju uzyskania świadectwa dojrzałości, możliwe jest wypełnienie tej sekcji bez Polaków według starych zasad.
Docelowo osoby z sekcji 7 – Polacy i cudzoziemcy, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską – powinni być wykazywani według kraju uzyskania dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju pochodzenia.