Pomoc systemu POL-on

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Zatrudnienie systemowe (25.01.2021)
Zatrudnienie systemowe jest rozwiązaniem systemowym pozwalającym reprezentować różne stany zatrudnienia pracownika w podmiocie, następujące po sobie lub współistniejące w tym samym czasie. Jest elastycznym i uniwersalnym bytem, który umożliwia rejestrację wielu danych definiujących obowiązki osób wymienionych w art. 342 ust. 3 pkt 1 ustawy 2.0:
-> nauczyciele akademiccy,
-> inne osoby prowadzące zajęcia,
-> osoby prowadzące działalność naukową,
-> osoby biorące udział w prowadzeniu działalności naukowej.