Wdrożenie nowej wersji PBN

W dniu 19 stycznia 2021 r. zaktualizowano system PBN do wersji 21.0.0.
Najważniejsze modyfikacje/funkcjonalności wdrożone w tej wersji:
-> Profil Instytucji – dodatkowe kryterium filtrowania oświadczeń, w których brakuje dyscypliny (na liście dyscyplin dodano  kryterium “brak dyscypliny”, umożliwiające w prosty sposób wyszukać oświadczenia, w których nie została przypisana żadna dyscyplina);
->  naprawa błędu w Profilu Instytucji, polegającego na braku oznaczenia, że publikacja została przesłana na konto ORCID osoby;
Dla podmiotów zainteresowanych masową wymianą danych została opracowana aplikacja demonstrująca sposób integracji z API PBN. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://github.com/OPI-LIL/pbn-micro-api-demo
Jest to przykładowa integracja z API PBN napisana w języku Java, może być inspiracją podczas tworzenia własnych integracji z API PBN.