Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Oświadczenia o zgodności danych za 2020 rok
  2021-01-22 09:15:09

  W dniu 27 stycznia 2021 r. planowane jest udostępnienie możliwości składania oświadczeń o zgodności danych za rok 2020.
  Uczelnie składają za ten rok jedno całościowe oświadczenie, dotyczące:
  > wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu,
  > wykazu studentów,
  > wykazu osób ubiegających się o stopień doktora,
  > wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  > repozytorium pisemnych prac dyplomowych,
  > bazy dokumentów w postępowaniach awansowych,
  > bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.

  Sposób i miejsce składania oświadczeń pozostał taki sam jak w zeszłym roku.
  Oświadczenia należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.

 2. Nowa walidacja na termin wprowadzania informacji o udziałach w czasie pracy w oświadczeniu o reprezentacji dyscyplin pracownika
  2021-01-22 09:10:02

  W dniu 21 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa terminowa walidacja na udziały w czasie pracy.
  Walidacja ta działa identycznie, jak wcześniej wprowadzone walidacje terminowe na oświadczenia (o reprezentacji dyscyplin oraz o zaliczeniu do liczby N).
  Nie można więc będzie wprowadzić lub zmienić informacji o udziale, jeśli data udziału będzie wcześniejsza niż 30 dni wstecz (liczone od dnia bieżącego).
  W uzasadnionych przypadkach, prośbę o udzielenie zgody na korektę wsteczną należy kierować do MEiN za pośrednictwem platformy ePUAP (podobnie jak w przypadku analogicznych walidacji dla oświadczeń).

 3. Udostępnienie funkcjonalności kar pracowniczych i wyroków sądowych
  2021-01-22 08:19:14

  W dniu 21 stycznia 2021 r. została wdrożona funkcjonalność kar dyscyplinarnych i wyroków sądowych w module Pracownicy (POL-on 2).