Nowe rozporządzenie POL-on

W tegorocznym Dzienniku Ustaw pod pozycją 71 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000071
W nowym rozporządzeniu zostały doprecyzowane zapisy odnoszące się do różnych obszarów raportowanych danych, ważnych także dla celów ewaluacji – np. publikacji, czy opisów wpływu badań naukowych na społeczeństwo i gospodarkę.