logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

 1. Oświadczenia o zgodności danych za 2020 rok
  2021-01-22 09:15:09

  W dniu 27 stycznia 2021 r. planowane jest udostępnienie możliwości składania oświadczeń o zgodności danych za rok 2020.
  Uczelnie składają za ten rok jedno całościowe oświadczenie, dotyczące:
  > wykazu nauczycieli akademickich, innych osób prowadzących zajęcia, osób prowadzących działalność naukową oraz osób biorących udział w jej prowadzeniu,
  > wykazu studentów,
  > wykazu osób ubiegających się o stopień doktora,
  > wykazu instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
  > repozytorium pisemnych prac dyplomowych,
  > bazy dokumentów w postępowaniach awansowych,
  > bazy osób upoważnionych do podpisywania dokumentów.

  Sposób i miejsce składania oświadczeń pozostał taki sam jak w zeszłym roku.
  Oświadczenia należy złożyć do 31 stycznia 2021 r.

 2. Nowa walidacja na termin wprowadzania informacji o udziałach w czasie pracy w oświadczeniu o reprezentacji dyscyplin pracownika
  2021-01-22 09:10:02

  W dniu 21 stycznia 2021 r. została wprowadzona nowa terminowa walidacja na udziały w czasie pracy.
  Walidacja ta działa identycznie, jak wcześniej wprowadzone walidacje terminowe na oświadczenia (o reprezentacji dyscyplin oraz o zaliczeniu do liczby N).
  Nie można więc będzie wprowadzić lub zmienić informacji o udziale, jeśli data udziału będzie wcześniejsza niż 30 dni wstecz (liczone od dnia bieżącego).
  W uzasadnionych przypadkach, prośbę o udzielenie zgody na korektę wsteczną należy kierować do MEiN za pośrednictwem platformy ePUAP (podobnie jak w przypadku analogicznych walidacji dla oświadczeń).

 3. Udostępnienie funkcjonalności kar pracowniczych i wyroków sądowych
  2021-01-22 08:19:14

  W dniu 21 stycznia 2021 r. została wdrożona funkcjonalność kar dyscyplinarnych i wyroków sądowych w module Pracownicy (POL-on 2).

logo systemu POLON

Nowe rozporządzenie POL-on

W tegorocznym Dzienniku Ustaw pod pozycją 71 ukazało się Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000071
W nowym rozporządzeniu zostały doprecyzowane zapisy odnoszące się do różnych obszarów raportowanych danych, ważnych także dla celów ewaluacji – np. publikacji, czy opisów wpływu badań naukowych na społeczeństwo i gospodarkę.

ręka wrzuca do urny swój głos wyborczy

Komunikat Nr 1/2021

Komunikat Nr 1/2021

Przewodniczącej Uczelnianej Komisji Wyborczej

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Uczelni na kadencję od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. o jednego Członka (rezygnacja dotychczasowego Członka) uprzejmie informuję, że w dniu 20 stycznia 2021 r. Senat Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wniosek Uczelnianej Komisji Wyborczej, przy uwzględnieniu § 18 Statutu SUM podjął Uchwałę Nr 1/2021 w sprawie określenia terminów zgłoszeń, przedstawienia listy kandydatów oraz uzupełnienia Rady Uczelni na kadencję do 31 grudnia 2024 r.

Mając na uwadze powyższe, a zarazem kierując się postanowieniami w/cyt. przepisu informuję, że zgłoszenia kandydatów do Rady Uczelni spośród członków wspólnoty Uczelni należy składać osobiście w dniach:

1 lutego 2021 r. w godzinach od 9.00 do 14.00

w siedzibie Uczelnianej Komisji Wyborczej (ul. Poniatowskiego 15, Katowice), pokój nr 114.

Przypominam, że kandydatów na członków Rady Uczelni może zgłaszać Rektor, a także członkowie Senatu w liczbie co najmniej ¼ statutowego składu.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu dostępnym na stronie internetowej Uczelni pod linkiem https://pracownik.sum.edu.pl/wybory-uczelniane/#pliki-do-pobrania

Formularz dostępny pod wskazanym adresem zawiera:

– oznaczenie zgłaszającego, uzasadnienie zgłoszenia Kandydata wraz z notą biograficzną.

– zgodę Kandydata na kandydowanie do Rady Uczelni i oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 17 Statutu, zgodnie z wzorem określonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Uchwałą Nr 17/2020 z dnia 15 września 2020 r.

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

   prof. dr hab. n. med. Jolanta Zalejska-Fiolka