logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Udostępnienie wersji demonstracyjnej aplikacji SEDN
2020-12-14 07:46:07

OPI-PIB udostępnił wersję demonstracyjną aplikacji SEDN (https://sedn-demo.opi.org.pl/) – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej.
Aplikacja SEDN jest częścią Systemu POL-on. Pierwszymi jej użytkownikami będą Administratorzy podmiotów ewaluowanych, którzy posiadają role administratorów w systemie POL-on. Dzięki temu już teraz będą mieć możliwość zakładania kont kolejnym użytkownikom aplikacji i nadawania im ról Kierowników, Koordynatorów i Obserwatorów zgodnie z ich uprawnieniami. Podczas nadawania ról należy zwrócić szczególną uwagę na uprawnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników podmiotów, które będą dostępne dla wszystkich instytucjonalnych użytkowników SEDN. Odpowiedzialność zweryfikowania uprawnień należy do Administratorów podmiotu. Szczegóły znajdują się w zakładce Role i Uprawnienia https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/role-i-uprawnienia-podmiotow-naukowych-w-sedn-2/
W systemie widoczne są dane produkcyjne z systemu POL-on, w tym z aplikacji PBN według stanu na 9 grudnia 2020 r. Kolejne aktualizacje będą wprowadzane w nieregularnych odstępach czasu; docelowo – co dobę. Informacje o tym będą się pojawiać na stronie internetowej, w zakładce Aktualności SEDN https://sedn-cp.opi.org.pl/aktualnosci/
Do stycznia 2022 r. wersja demonstracyjna aplikacji SEDN będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Wersja produkcyjna aplikacji zostanie udostępniona w styczniu 2022 r.
Warto śledzić stronę Centrum Pomocy SEDN https://sedn-cp.opi.org.pl/ . Pytania techniczne, wątpliwości oraz sugestie co do kierunku rozwoju aplikacji SEDN należy kierować na adres Helpdesk OPI PIB https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/home

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Komunikat MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

Wykaz wydawnictw monografii naukowych – jak zgłosić wydawnictwo zagraniczne do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki celem ujęcia w wykazie?
11.12.2020

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zgłoszenia wydawnictw zagranicznych do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (komunikat z dnia 8 grudnia 2020 r.), MNiSW informuje, że zgłoszenie wydawnictwa zagranicznego może zostać dokonane w sposób bezpośredni, przez samo wydawnictwo, jak też za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, co jest istotne w przypadku wydawnictw zagranicznych, które nie posiadają reprezentacji w Polsce.

W komunikacie została opisana Procedura przesłania zgłoszenia wydawnictwa zagranicznego za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Informacje dotyczące procedury rejestracji konta i nabywania uprawnień oraz instrukcja dla użytkownika dostępne są pod linkami:
a) plik PDF do pobrania z instrukcją użytkownika https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/Instrukcja-uzytkownika-wykaz-wydawnictw.pdf
b) link do strony internetowej PBN, na której opublikowano instrukcję https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ocena-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe/

Informacje przedstawiane w zgłoszeniu wydawnictwa określono w komunikacie MNiSW z dnia 8 grudnia 2020 r.
https://www.gov.pl/web/nauka/wydawnictwa-naukowe–jak-zglosic-wydawnictwo-do-oceny-przez-komisje-ewaluacji-nauki-celem-ujecia-w-wykazie-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Informacja o szkoleniu

https://biblioteka.sum.edu.pl

Biblioteka zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 17.12.2020 r. w godz. 13-16  i będzie poświęcone ewaluacji jakości działalności naukowej w 2022.
W pierwszej części Dyrektor Biblioteki SUM Ewa Nowak przedstawi zasady ewaluacji (m.in sloty i ich wartość punktową).
W drugiej części przedstawiciel firmy Splendor Pan Jacek Głębocki omówi MODUŁ DORADCZY systemu Expertus, który został zaimplementowany do bazy Bibliografia Publikacji SUM.
Szkolenie odbędzie się na platformie Microsoft Teams. Chęć udziału w szkoleniu należy zgłaszać na adres do 16.12.2020 r. do godz. 11.30.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Komunikat MNiSW ws. rejestracji osób ubiegających się o stopień doktora eksternistycznie
2020-12-03 14:48:06

W celu zachowania spójności danych wprowadzanych przez podmioty doktoryzujące do Systemu POL-on w zakresie osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym na podstawie nowych przepisów należy:

  1. dane do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora wprowadzić w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym – zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496)
  2. dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych wprowadzić w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r.

Tym samym traci aktualność stanowisko wyrażone w dniu 9 kwietnia br., zgodnie z którym „w przypadku postępowań prowadzonych w trybie eksternistycznym informacje do nowego wykazu osób ubiegających się o stopień doktora systemu POL-on 2.0 powinny być wprowadzane od momentu złożenia przez kandydata wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.”

Wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie 2.0 odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest postępowaniem wszczynanym na żądanie strony. W opinii resortu wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie wymaga wydania postanowienia (uchwały).

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie 2.0, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Pełna treść komunikatu – https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/komunikat-mnisw-ws-rejestracji-osob-ubiegajacych-sie-o-stopien-doktora-eksternistycznie/493674  

[Przesłano przez: Ewa Nowak]

logo systemu POLON

Nowy wpis w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/  

Udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach (8.12.2020)
W wyniku konsultacji z MNiSW planowana jest zmiana dotycząca rejestrowania udziałów czasu pracy w ramach oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]