Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10?offset=0

Udostępnienie wersji demonstracyjnej aplikacji SEDN
2020-12-14 07:46:07

OPI-PIB udostępnił wersję demonstracyjną aplikacji SEDN (https://sedn-demo.opi.org.pl/) – narzędzia do obsługi procesu ewaluacji jakości działalności naukowej.
Aplikacja SEDN jest częścią Systemu POL-on. Pierwszymi jej użytkownikami będą Administratorzy podmiotów ewaluowanych, którzy posiadają role administratorów w systemie POL-on. Dzięki temu już teraz będą mieć możliwość zakładania kont kolejnym użytkownikom aplikacji i nadawania im ról Kierowników, Koordynatorów i Obserwatorów zgodnie z ich uprawnieniami. Podczas nadawania ról należy zwrócić szczególną uwagę na uprawnienia do przetwarzania danych osobowych pracowników podmiotów, które będą dostępne dla wszystkich instytucjonalnych użytkowników SEDN. Odpowiedzialność zweryfikowania uprawnień należy do Administratorów podmiotu. Szczegóły znajdują się w zakładce Role i Uprawnienia https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/role-i-uprawnienia-podmiotow-naukowych-w-sedn-2/
W systemie widoczne są dane produkcyjne z systemu POL-on, w tym z aplikacji PBN według stanu na 9 grudnia 2020 r. Kolejne aktualizacje będą wprowadzane w nieregularnych odstępach czasu; docelowo – co dobę. Informacje o tym będą się pojawiać na stronie internetowej, w zakładce Aktualności SEDN https://sedn-cp.opi.org.pl/aktualnosci/
Do stycznia 2022 r. wersja demonstracyjna aplikacji SEDN będzie sukcesywnie rozbudowywana o nowe funkcjonalności. Wersja produkcyjna aplikacji zostanie udostępniona w styczniu 2022 r.
Warto śledzić stronę Centrum Pomocy SEDN https://sedn-cp.opi.org.pl/ . Pytania techniczne, wątpliwości oraz sugestie co do kierunku rozwoju aplikacji SEDN należy kierować na adres Helpdesk OPI PIB https://lil-helpdesk.opi.org.pl/#/home

[Przesłano przez: Ewa Nowak]