Komunikat MNiSW

https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

Wykaz wydawnictw monografii naukowych – jak zgłosić wydawnictwo zagraniczne do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki celem ujęcia w wykazie?
11.12.2020

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zgłoszenia wydawnictw zagranicznych do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (komunikat z dnia 8 grudnia 2020 r.), MNiSW informuje, że zgłoszenie wydawnictwa zagranicznego może zostać dokonane w sposób bezpośredni, przez samo wydawnictwo, jak też za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki, co jest istotne w przypadku wydawnictw zagranicznych, które nie posiadają reprezentacji w Polsce.

W komunikacie została opisana Procedura przesłania zgłoszenia wydawnictwa zagranicznego za pośrednictwem podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i nauki.
Informacje dotyczące procedury rejestracji konta i nabywania uprawnień oraz instrukcja dla użytkownika dostępne są pod linkami:
a) plik PDF do pobrania z instrukcją użytkownika https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/wp-content/uploads/2020/12/Instrukcja-uzytkownika-wykaz-wydawnictw.pdf
b) link do strony internetowej PBN, na której opublikowano instrukcję https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/ocena-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe/

Informacje przedstawiane w zgłoszeniu wydawnictwa określono w komunikacie MNiSW z dnia 8 grudnia 2020 r.
https://www.gov.pl/web/nauka/wydawnictwa-naukowe–jak-zglosic-wydawnictwo-do-oceny-przez-komisje-ewaluacji-nauki-celem-ujecia-w-wykazie-wydawnictw-publikujacych-recenzowane-monografie-naukowe

[Przesłano przez: Ewa Nowak]