Aktualności

https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10

Komunikat MNiSW ws. rejestracji osób ubiegających się o stopień doktora eksternistycznie
2020-12-03 14:48:06

W celu zachowania spójności danych wprowadzanych przez podmioty doktoryzujące do Systemu POL-on w zakresie osób ubiegających się o stopień doktora w trybie eksternistycznym na podstawie nowych przepisów należy:

  1. dane do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora wprowadzić w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym – zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on (Dz. U. z 2019 r. poz. 496)
  2. dane do bazy dokumentów w postępowaniach awansowych wprowadzić w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania – zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 1 przywołanego rozporządzenia MNiSW z dnia 6 marca 2019 r.

Tym samym traci aktualność stanowisko wyrażone w dniu 9 kwietnia br., zgodnie z którym „w przypadku postępowań prowadzonych w trybie eksternistycznym informacje do nowego wykazu osób ubiegających się o stopień doktora systemu POL-on 2.0 powinny być wprowadzane od momentu złożenia przez kandydata wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.”

Wobec braku odmiennych uregulowań zawartych w ustawie 2.0 odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, gdzie datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest postępowaniem wszczynanym na żądanie strony. W opinii resortu wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nie wymaga wydania postanowienia (uchwały).

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie 2.0, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.

Pełna treść komunikatu – https://polon.nauka.gov.pl/informacje/aktualnosci/o/10/komunikat-mnisw-ws-rejestracji-osob-ubiegajacych-sie-o-stopien-doktora-eksternistycznie/493674  

[Przesłano przez: Ewa Nowak]