Nowy wpis w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/  

Udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach (8.12.2020)
W wyniku konsultacji z MNiSW planowana jest zmiana dotycząca rejestrowania udziałów czasu pracy w ramach oświadczenia o reprezentowanych dyscyplinach.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]