Komunikat na stronie MNiSW

08.12.2020
https://www.gov.pl/web/nauka/komunikaty

Wydawnictwa naukowe – jak zgłosić wydawnictwo do oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki celem ujęcia w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe?

W dniu 14 grudnia 2020 r. uruchomiona zostanie możliwość przesłania zgłoszenia przez wydawnictwa nieujęte w wykazie, chcące poddać się ocenie Komisji Ewaluacji Nauki (KEN). Zgłoszenie będzie można przesłać w aplikacji Polska Bibliografia Naukowa (PBN), w której przygotowano dedykowane temu zadaniu funkcjonalności, w terminie do dnia 28 lutego 2021 r. KEN będzie oceniać tylko wydawnictwa zgłoszone w systemie PBN.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]