Aktualności

 1.  Wprowadzenie zmienionych zasad wartościowania udziałów czasu pracy w reprezentowanych dyscyplinach
  2020-11-24 21:12:46
  W systemie POL-on planowane są modyfikacje w zakresie definiowania udziałów czasu pracy w poszczególnych reprezentowanych dyscyplinach.
  Planowane zmiany wprowadzą dodatkowe możliwości w zakresie notowania informacji o udziałach:
  – umożliwią notowanie informacji o udziale czasu pracy również w przypadku oświadczenia jednej dyscypliny (0 lub 100%);
  – umożliwią notowanie udziału czasu pracy na poziomie 0% (w przypadku osób biorących udział w prowadzeniu działalności naukowej);
  Tabela prezentująca dopuszczalne udziały czasu pracy w poszczególnych przypadkach znajduje się w artykule pomocy https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/dopuszczalne-wartosci-udzialow-obowiazujace-od-11-grudnia-2020/Rozwiązanie i terminy
  Kompleksowe rozwiązanie techniczne zostanie wdrożone do systemu POL-on 2 do dnia 11 grudnia 2020.
  Szczegóły techniczne zostały opublikowane w ramach dwóch artykułów:

  1. opis wersji importu 8.3  – udostępniony został kod wersji 8.3 xsd i specyfikacja rozwiązania w artykule pomocy  https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/specyfikacja-interfejsow-masowej-wymiany-danych-w-systemie-pol-on-w-wersji-2-0/
   Rozwiązanie jest zgodne wstecznie z wersją 8.2 – dla tych którzy chcą korzystać z dotychczasowych wartości udziałów 25, 50, 75 – wystarczy zmienić numer wersji na 8.3
   Dla użytkowników, którzy muszą korzystać z dodatkowej możliwości 0% konieczne jest zastosowanie możliwości, które wnosi nowa wersja importu
  2. opis wersjonowania usług API REST POL-on 2 – udostępniony został artykuł o wersjonowaniu usług API REST w POL-on 2 oraz innych usług, które zostaną udostępnione wraz z wdrożeniem 11 grudnia 2020 https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/wersjonowanie-uslug-api/
 1. Zmiany w harmonogramie POL-on
  2020-11-24 11:14:56
  Zmiany mają związek z rozpoczęciem prac nad procesem oceny wydawnictw w systemie PBN, które uwzględniają gromadzenie zgłoszeń i ich ocenę przez Komisję Ewaluacji Nauki.
  W związku z powyższym termin realizacji modułu Dane finansowe instytucji, który planowany był na koniec bieżącego roku, został przesunięty. Na chwilę obecną wdrożenie modułu zaplanowane jest na koniec pierwszego kwartału 2021 r.
 2. Obowiązek aktualizowania danych w POL-onie
  2020-11-05 14:57:07
  Należy pamiętać o obowiązku utrzymywania aktualnych danych w systemie POL-on. Konieczność ta dotyczy w szczególności rejestrów Pracowników, Studentów oraz Osób ubiegających się o stopień doktora.
  Terminy na wprowadzanie i aktualizację danych wynikają z rozporządzenia MNiSW w sprawie danych przetwarzanych w POL-on z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 496):

  1. do wykazu pracowników dane należy wprowadzać w terminie 21 dni od dnia zatrudnienia nauczyciela akademickiego, innej osoby prowadzącej zajęcia, osoby prowadzącej działalność naukową lub biorącej udział w jej prowadzeniu; dDane te powinny być aktualizowane w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie (w przypadku niektórych danych i sytuacji termin jest wydłużony do 30 dni od dnia zatrudnienia) (§ 9 rozporządzenia).
  2. do wykazu studentów dane należy wprowadzać w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia studiów;  dane te powinny być aktualizowane w terminie 30 dni od dnia zakończenia semestru i roku studiów (§ 10 rozporządzenia);
  3. do wykazu osób ubiegających się o stopień doktora dane należy wprowadzać w terminie 21 dni od dnia przyjęcia doktoranta do szkoły doktorskiej; na mocy decyzji MNiSW, dane należy wprowadzać także w terminie 21 dni od złożenia wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów przez osobę ubiegającą się o stopień doktora w trybie eksternistycznym lub studiów doktoranckich; dane powinny być aktualizowane  w terminie 21 dni od dnia zaistnienia zmiany albo uzyskania informacji o zmianie (§ 11 rozporządzenia).

Więcej informacji na temat uzupełniania poszczególnych danych w POL-onie można znaleźć w Pomocy systemu https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

[Przesłano przez: Ewa Nowak]