Nowe i zaktualizowane wpisy w Pomocy systemu

https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/

Obszar Jakość danych – udostępnione raporty (6.11.2020)
Dane pracownika – Zatrudnienie (19.11.2020)
Postępowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (20.11.2020)
Korekta i zmiana danych osobowych w postępowaniach awansowych (20.11.2020)
Zmiana jednostki prowadzącej postępowanie o nadanie stopnia doktora (24.11.2020)
Wygląd i zawartość modułu Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (24.11.2020)
Dopuszczalne wartości udziałów w czasie pracy w oświadczonych dyscyplinach (25.11.2020)
Postępowania awansowe w okresie przejściowym – informacje ogólne (25.11.2020)
Wersjonowanie usług REST API POL-on 2 (25.11.2020)
Specyfikacja interfejsów masowej wymiany danych w systemie POL-on (25.11.2020)
Baza dokumentów w postępowaniach awansowych – role i uprawnienia (26.11.2020)
Nowe podejście do wprowadzania danych w module Baza dokumentów w postępowaniach awansowych (26.11.2020)
Dane pracownika – Oświadczenie o liczbie N (26.11.2020)

[Przesłano przez: Ewa Nowak]