Ewaluacja

  1.  Minister Edukacji i Nauki otrzymał analizę rozporządzenia o ewaluacji, uwzględniającą  opinie środowiska akademickiego przygotowaną przez prof. Elżbietę Żądzińską Przewodniczacą Komisji ds. Nauki KRASP.
    https://www.krasp.org.pl/resources/upload/dokumenty/list201124_MEiN-opiniaKN_ewaluacja.pdf
  2. Na kanale Youtube została umieszczona relacja z Konferencji LUMEN 2020, w tym Prezentacja “Techniczna obsługa procesu ewaluacji – od danych do informacji” Małgorzaty Paszkowskiej i Marka Michajłowicza z OPI PIB
    https://www.youtube.com/watch?v=D8Kz1RZgPYw  (1:58:39 – 2:55:39)
    Demo systemu SEDN zostanie upublicznione na początku grudnia i będzie dostępne dla wszystkich podmiotów, w odróżnieniu od poprzedniej ewaluacji, gdy dostęp do niego mieli tylko oceniający.

[Przesłano przez: Ewa Nowak]