zegar w stylu retro

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2020 roku

Dział ds. Pracowniczych i Socjalnych przypomina,

że zgodnie z § 12 ust. 7 Regulaminu

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

wnioski o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta, rencisty

i wnioski o dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci

są przyjmowane do 15 grudnia danego roku kalendarzowego

w związku z koniecznością wypłaty w danym roku.

Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2020 roku

odbędzie się w dniu 17 grudnia.