Konferencja „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektyw na przyszłość”

Uprzejmie informujemy, że do Uczelni wpłynęło zaproszenie do udziału w Konferencji „Przegląd i badania nad Ośrodkowym Układem Nerwowym – obecny stan wiedzy i perspektywy na przyszłość” , które odbędzie się w formie on-line dnia 27 listopada 2021 roku, z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. Podczas spotkania będą poruszane tematy współczesnych kierunków rozwoju nauk o OUN, a także  takie zagadnienia jak biologiczne podłoże zjawisk psychicznych i zachowań człowieka, uczenie się, pamięć oraz choroby neurologiczne i ich terapia .

  Wydarzenie jest dedykowane dla studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych jak i osób zainteresowanych wymienioną tematyką oraz stanowi okazję do dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń naukowych, a także umożliwia przedstawienie własnych prac badawczych w formie wystąpienia ustnego i/lub posteru naukowego, w tym również zgłoszenie publikacji do monografii naukowej, dotyczących budowy ośrodkowego układu nerwowego, sygnalizacji i transmisji synaptycznej, zrozumienia biologicznych podstaw działania tego układu.

Gośćmi honorowymi Konferencji będą:

  • dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
  • dr hab. Emilia Łojek ( Uniwersytet Warszawski)
  • dr hab. Wodzisław Duch ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  • dr hab. Krzysztof Turlejski ( Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

  Rejestracja udziału w Konferencji trwa do 18.11.2021 r. Opłata konferencyjna dla wszystkich uczestników wynosi 229 zł brutto. Zgłoszenia wystąpień trwają z kolei do 19 listopada 2021 roku. W ramach powyższych opłat uczestnik otrzymuje możliwość m.in. udziału w Konferencji oraz wygłoszenia jednej pracy i/lub jednego posteru naukowego, natomiast za każde kolejne wystąpienie obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50% wniesionej kwoty konferencyjnej.

  Wszystkie zgłoszenia należy kierować poprzez właściwy elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/OUN/ gdzie znajdą Państwo również pozostałe szczegółowe informacje na temat Konferencji.

Serdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu.