logo systemu POLON

PBN

W dniu 22.11.2021 r. zaktualizowano system do wersji 21.11.1. Najważniejsze modyfikacje wprowadzone we wdrożeniu to m.in. uzupełnienie brakującej punktacji dla czasopism z listy ministerialnej oraz rozszerzenie raportu xlsx z Profilu Instytucji o ISBN monografii źródłowej i Dane do ewaluacji. Wprowadzono też istotne modyfikacje API. Więcej informacji znajduje się na stronach pomocy PBN https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/