logo systemu POLON

SEDN

1. 22 listopada została wdrożona nowa wersja SEDN Demo v. 0.8.0-etl-8. Lista najważniejszych zmian znajduje się pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/2021/11/23/nowa-wersja-sedn-demo-v-0-8-0/