logo systemu POLON

Pomoc systemu POL-on

  1. W module Pracownicy w zakładce Oświadczenia udostępniono możliwość generowania zbiorczego oświadczenia dotyczącego ewaluacji, zawierającego informacje o wszystkich osiągnięciach pracownika, przy których zostały dodane informacje z oświadczenia upoważniającego. Oświadczenie generowane jest dla dyscypliny zgodnie ze stanem systemu. Więcej informacji znajduje się pod adresem: https://polon.nauka.gov.pl/pomoc/knowledge-base/zbiorcze-oswiadczenie-dotyczace-ewaluacji%e2%80%8b/