logo systemu POLON

Aktualności POL-on

1. Udostępnienie możliwości rejestracji nieobecności na bieżący rok kalendarzowy
2021-11-18

W dniu 18.11.2021 r. na środowisku produkcyjnym odblokowana została możliwość rejestracji nieobecności na bieżący rok kalendarzowy. Suma dni nieobecności w danym roku kalendarzowym raportowana jest według stanu na 31 grudnia. W związku z tym, informacje wprowadzone do rekordów przed końcem roku będą wymagały późniejszej weryfikacji i ewentualnej aktualizacji.

2. Komunikat MEIN w sprawie przekazywania danych dotyczących osiągnięć naukowych
2021-11-19
Czas pozostały do wprowadzenia danych na potrzeby ewaluacji upływa w dniu 15 stycznia 2022 r. W systemie SEDN opublikowano liczniki prezentujące liczbę sprawozdanych rekordów w zakresie ewaluacji: https://statystyki-ewaluacja.opi.org.pl/
Należy pamiętać, że podmioty ujęte w systemie POL-on, zobowiązane są do przekazywania danych dotyczących osiągnięć naukowych nie tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia ewaluacji działalności naukowej, ale wszystkich osiągnięć wymienionych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanych Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
3. Kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Kryterium I” na platformie Navoica.pl
2021-11-23
Na platformie Navoica.pl został udostępniony kurs e-learningowy „Ewaluacja 2022. Kryterium I”, który jest kontynuacją kursu „Ewaluacja 2022. Wstęp”.
W szkoleniu omawiane są zasady ewaluacji poszczególnych obszarów objętych Kryterium I, w tym kryteria oceny i zasady przyznawania punktów za poszczególne osiągnięcia naukowe oraz pokazany jest przepływ do SEDN danych o osobach uwzględnionych w ewaluacji oraz ich osiągnięciach.
Szczegółowy opis kursu jest dostępny pod adresem https://navoica.pl/courses/course-v1:OPI_PIB+EW_KI_01+2021/about.