POLS

Poszukiwanie nowych opcji terapeutycznych w leczeniu dziedzicznych chorób siatkówki w oparciu o analizę interakcji białek
Searching for new therapeutic options in the treatment of hereditary retinal diseases based on the analysis of protein interactions

KIEROWNIK PROJEKTU: dr Xiaonan Liu

Projektodawca dokonujący zgłoszenia projektu, koordynator projektu: dr hab. n. med. Adrian Smędowski

Projekt badawczy realizowany przez naukowca przyjeżdzającego z zagranicy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowanego 2014-2021 w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Wydział Nauk Medycznych w Katowicach.

Projekt ProteoRetina ma w zamyśle umożliwić identyfikację zaburzonych interakcji między białkami fotoreceptorów siatkówki, co pomoże w zrozumieniu złożonych mechanizmów związanych z dystrofiami siatkówki. Po rozpoznaniu, które interakcje są zmienione, mamy nadzieję zaproponować ukierunkowane leczenie przyczynowe, które naprawi sieć białek i zniweluje objawy choroby. Naszą hipotezę stanowi teoria, że chociaż w patogenezie dystrofii siatkówki znaczenie mają różne geny, mogą one mieć wspólne interakcje z białkami, które stałyby się jednym z celów leczenia tych różnorodnych chorób.

Dystrofie siatkówki to heterogeniczna grupa dziedzicznych chorób, które prowadzą do postępującej, ciężkiej i nieodwracalnej utraty wzroku poprzez zmianę anatomii i / lub funkcji siatkówki. Obecnie nie ma leczenia przyczynowego, ale prowadzone są badania w celu znalezienia nowych terapii z wykorzystaniem terapii genowych i komórkowych. W realizowanym projekcie zostaną zastosowane najbardziej zaawansowane metody z zakresu proteomiki i eksperymentalnej okulistyki oraz wiodący naukowcy z obu dyscyplin.

NR PROJEKTU: 2020/37/K/NZ4/02761

KWOTA DOFINANSOWANIA
Środki finansowe pochodzą z następujących źródeł:

  1. 85% z budżetu środków europejskich (Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2014-2021), co stanowi 746 406,25 zł, oraz
  2. 15% kwoty współfinansowanie ze środków dotacji celowej, co stanowi 131 718,75 zł.

Czas realizacji projektu
01.10.2021 – 30.19.2023