logo systemu POLON

SEDN

 1. Na co zwrócić uwagę przy modyfikowaniu zestawień osiągnięć do ewaluacji?
  22 lutego 2022

  W zakresie osiągnięć publikacyjnych SEDN przedstawił dla każdej ewaluowanej dyscypliny propozycję zestawienia dającego najkorzystniejszy wynik (dla dyscypliny, a nie konkretnego naukowca). Wynik został przeliczony około 150 razy przez Algorytm Optymalizujący. SEDN przedstawił również propozycję zestawienia w zakresie praw ochronnych dla każdej dyscypliny.

  Osoba z rolą Koordynatora (dla przypisanych mu dyscyplin) lub Kierownika (dla wszystkich dyscyplin) może jednak ręcznie edytować zestawienia i będzie to możliwe do 3 marca 2022 r. do godziny 23.59.

  Sposób modyfikowania zestawienia publikacji został opisany w dedykowanym wpisie pomocy pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/korekta-zestawienia-listy-osiagniec/, natomiast nanoszenie zmian w zestawieniu praw ochronnych jest opisane po adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/ewaluacja-zestawienie-osiagniec-kryterium-i/#patenty-prawa-ochronne. W przypadku modyfikacji zestawień konieczna jest akceptacja Kierownika, a jeśli zmiany nie będą dokonywane, to zestawienia zostaną automatycznie przekazane do oceny o godzinie 00:01 4 marca 2022 r.

 2. Nowe wersje SEDN
  W dniu 22 lutego została wdrożona wersja SEDN v. 1.3.0-etl-18, a w dniu 24 lutego wersja v. 1.3.2 -etl-18, w której m.in. poprawiono wyliczanie przekroczenia limitów. Lista zmian dostępna jest pod adresem https://sedn-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/informacje-o-zmianach-w-aplikacji-sedn/